Tag : alzahira waathifa

Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR Pasal 1 Yayasan ini bernama Al-Zahira wa Athifa atau AZA Foundation untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “Yayasan” berkedudukan di Tobratan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Continue reading

Kepengurusan Yayasaan

Yayasan Al-ZAHIRA wa ATHIFA atau AZA F.O.U.N.D.A.T.I.O.N ISLAMIC EDUCATION, SOCIAL CULTURE, HUMANITY & TRAINING CENTRE Alamat Sekretariat: Pendopo Tobratan, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia Telp/Fax. (0274) 378620, Hp 081328730620, Website:

Continue reading